top of page

אודות

גלעד שטיינר

מתודולוגיית עבודה אינטגרטיבית
20191118_125756.jpg

"ניסיון זה השם שאנחנו נותנים לשגיאות שעשינו וראינו"

אוסקר ווילד.

מעשרות פרויקטים בתחום להם נחשפתי נראה כי חברות מתקשות לבצע את המעבר משלב הפיתוח לייצור כמותי וחדירה לשווקים גלובליים. הסיבות יכולות להיות מגוונות כגון: חוסר הבנת שוק היעד והתרבות העסקית. בחירת לא נכונה של שותפים וערוצי חדירה. הבנה לקויה של שרשרת הערך. מוצר במחיר גבוה מדי או באיכות לא מספקת. חוסר יכולת לספק בזמן ועוד. טעויות כאלו הן מאד יקרות.

שיטת עבודה נכונה יותר בנוייה על תהליך עבודה אינטרגטיבי בו כל המרכיבים גדלים במקביל תוך היזון חוזר אינרטיבי בין כל המחלקות בחברה ובן החברה לשוק היעד ולקוחותיה. ליווי מקצועי ע"י בעל ניסיון בתחום ,תוך יישום פרקטיות רלוונטיות,יכולה להבדיל בין הצלחה לכישלון.

מהניסיון שנצבר בחברות גדולות, בסטארטפים וחברות תעשייתיות התגבשה מתודולוגיית עבודה אינטגרטיבית הלוקחת בחשבון את כל המרכיבים הדרושים לגדילה משלב הפיתוח למוצר נמכר וברווחיות תוך הקטנת זמן הגעה לשוק.

גלעד שטיינר

הנני בעל ניסיון של מעל 20 שנים בהובלת העברת מוצרים משלב הפיתוח לייצור ומיסחורם בשווקים גלובליים. מלאתי שורה של תפקידים בכירים בהייטק והתעשייה בתחומי פיתוח עסקי, ניהול קווי מוצרים ותפעול. החל מחברות גדולות ועד סטארטפים בישראל ובחו"ל.

עבדתי מול  חברות ענק גלובליים כגון Nike , GE , Visa , Samsung, DNP, Daimler, PO, Nagra  ועוד רבים.  הובלתי בניית יכולות ייצור אצל קבלני מישנה באסיה, ארה"ב ובאירופה.

בהכשרתי הנני בעל תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים (MBA).

מפיתוח למוצר בשווקים גלובליים

bottom of page